Utvecklar kommunikation från larm till sjukhus

Ortivus deltar i projektet PrehospIT, vars fokus är att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation från larm till 112, via ambulans och vidare in på sjukhus. Detta förbättrar omhändertagandet av patienten.Nyligen genomförde projektet vad som kan vara världens första Connectathon inom Prehospital eHälsa, där ett antal system utbytte information med varandra. Ett av dessa system var MobiMed Smart.

2017-03-09T13:01:29+02:00 16-07-07|