Tieto beställer integration till MobiMed avseende vitalparametrar i ambulans

Tieto Healthcare har lagt en beställning till Ortivus ang. sammankoppling av patientövervakningsparametrarna i MobiMed med deras akutwebjournal ”Aweria”, utvecklingsarbetet uppgår till 0,7 MSEK. Sammankopplingen omfattar 36 ambulanser i Norrbotten. Den årliga underhållskostnaden för Norrbotten kommer att öka med 100.000 kr till följd av integrationen. Det är glädjande att Region Norrbotten genom Tieto fortsätter att investera i den mesta kraftfulla platformen för patientövervakning i ambulanserna – MobiMed. Norrbotten är en av våra trognaste kunder och de har dessutom på kort tid utökat sin flotta med 2 ambulanser.

2018-05-02T15:11:03+02:00 18-05-02|