Sjukvårdsregion kopplar ihop MobiMed med sjukvårdens journalsystem

Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem slås ihop. Region Kronoberg är först i Sverige.

I Region Kronoberg kopplades ambulansernas journalsystem nyligen ihop med sjukvårdens stora journalsystem. Arbetet som planerats en längre tid är nu klart. Vinsterna är många – framför allt för personalen som slipper extra arbete i form av dubbel journalföring. Patienterna kan nu dessutom läsa sina ambulansjournaler hos 1177.se, där de sedan har tidigare möjlighet att se sina sjukvårdsjournaler.

Läs hela artikeln i Smålandsposten här:
www.smp.se/vaxjo/lanets-ambulanser-forst-i-landet-med-nytt-journalsystem/

2018-02-16T15:30:06+02:00 18-02-12|