Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed som patientjournallösning för ambulanssjukvården

Region Jämtland-Härjedalen har idag meddelat att de avser teckna avtal med Ortivus AB efter att deras upphandling av elektronisk patientjournal för ambulanssjukvården nu avslutats.

Region Jämtland-Härjedalen har 28 ambulanser som redan är utrustade med MobiMed för patientövervakning i fordonen.

Information om omfattningen i monetära termer meddelas när avtal tecknats.


2018-02-19T15:01:38+02:00 18-02-19|