Region Gävleborg börjar använda SATS

Den 3 december går all akutsjukvård i Region Gävleborg över till ett nytt triageverktyg, kallat SATS. Ortivus har sedan i sommaren arbetet tillsammans med en projektgrupp från Regionen där man har tagit fram en triage-modul baserad på SATS. Vitalparamet

2018-12-05T17:01:16+02:00 18-12-05|