Referens Kronoberg 2017-02-14T10:50:30+02:00

Egen anpassning för optimerad användning

Richard Andersson är ambulanssjuksköterska och IT-ansvarig vid ambulansverksamheten i Region Kronoberg. Han och hans kollegor har använt MobiMed Smart sedan 2011.

Region Kronoberg är referenskund för Ortivus. Det innebär att Landstingets personal använder MobiMed Smart i det dagliga arbetet samtidigt som systemet kontinuerligt vidareutvecklats av Ortivus tekniker.

–  Det funkar väldigt bra att arbeta med Ortivus ur IT-synpunkt. Det är alltid flera personer involverade och jag har haft lätt att få kontakt med rätt personer och alltid kunnat göra min röst hörd, säger Richard Andersson.

– När det är dags för en uppgradering av systemet är allting redan färdigställt. Det har inte förekommit några allvarliga buggar, och när den senaste versionen installerades låg systemet inte nere mer än 10 minuter, säger han.

Richard Andersson och hans kollegor genomför egna anpassningar av MobiMed Smart för att systemet ska fungera optimalt för just deras verksamhet. I princip hela journalen är möjlig att skräddarsy på detta sätt. Inte minst när man använder vårdkedjor är detta ett stort hjälpmedel.

– Det är i princip omöjligt för en enskild person att kunna alla vårdkedjors rutiner i huvudet.
– När nya förändringar görs i verksamheten, såväl medicinska som organisatoriska, ser vi alltid till att journalen följer och ger stöd i dessa förändringar. Nya journalversioner med tillhörande vårdkedjor, checklistor och triageringssystem gör jag klara i lokal dator och skjuter sedan ut till ambulanserna från ett administrationsgränssnitt. Det sista tar mindre än 10 minuter, säger Richard Andersson.

Samtliga riktlinjer för Region Kronobergs Ambulansverksamhet ligger i MobiMed Smart.