Om oss 2019-05-10T12:31:30+02:00

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande samt bidrar till effektivare arbetsprocesser och förbättrar vårdresultat i den prehospitala vården och inom hjärtsjukvården.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 700 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Styrelse

Anders Paulsson, Styrelseordförande

Född: 1957. Invald: 2019.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter:
Han har en gedigen bakgrund som ledare inom verkstad, automation och IT. Han har varit verksam som affärsområdeschef, VD och koncernchef under många år och har också lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Anders är sedan 2011 styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Valves och LK Armatur sedan 2014.

Aktieinnehav: 0.

Peter Edwall, Styrelseledamot

Född: 1955. Invald: 2008.
Utbildning: Ekonomexamen, Göteborgs universitet.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter:
Huvudägare i Ponderus Invest AB. Styrelseledamot Alfa Invest AB, Wallstreet AB och Oryx Simulations AB.
Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 13 177 A-aktier, 11 544 553 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.

Anna Klevby Dalgaard, Styrelseledamot

Född: 1979. Invald: 2017.
Utbildning:
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet.

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter:
Entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn, medgrundare och tidigare styrelseordförande i Health Navigator AB och Aktiv hälsostyrning i Sverige AB, medgrundare och styrelseordförande i The happy factory AB, styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB samt styrelseledamot i Add health media AB. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic.
Aktieinnehav: 17 727 B-aktier samt 75 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Sara Lei, Styrelseledamot

Född: 1985. Invald: 2019.
Utbildning: Läkarexamen

Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter:
Läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon sitter även i styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se och ingår i advisory board för medtechbolaget BYON8. Sara har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på Karolinska Institutet, samt suttit i styrelser inom SYLF och Läkarförbundet.

Aktieinnehav: 0

Ledning

Lars Höst

Tillförordnad VD och ekonomichef i Ortivus AB (publ)
Född: 1958. Anställd: 2017.
Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.
Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet från motsvarande befattningar, senast D-Link Northern Europe.
Aktieinnehav: 49 A-aktier, 36 280 B-aktier samt 150 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Gabriel Åhbeck

Utvecklingschef i Ortivus AB (publ)
Född: 1971. Anställd: 2013.
Utbildning: Systemvetenskaplig linje, Umeå Universitet.
Erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande roller inom medicinteknisk produktutveckling, tidigare hos Elekta, St. Jude Medical och Siemens Medical Solutions.
Aktieinnehav: 0. 75 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Kenneth Eklund

Service- och kvalitetschef i Ortivus AB (publ)
Född: 1968. Anställd: 2013.
Utbildning: Tekniskt gymnasium inriktning medicinteknik, Stockholm.
Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet av medicinteknik inom olika områden bland annat inom service/support, kvalitet och leverans.
Aktieinnehav: 0. 20 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Elias Obaid

Kund- och försäljningschef i Ortivus AB (publ)
Född: 1988. Anställd: 2014.
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.
Aktieinnehav: 0. 50 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Reidar Gårdebäck

Försäljningschef i Ortivus AB (publ)
Utbildning:
Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH
Född: 1963
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet på från internationella medicinteknik bolag.  Mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring  på ledande positioner med fokus på upphandlingar samt att genomförande av organisationsförändringar samt anpassningar för etablering inom nya marknadssegment.
Aktieinnehav: 0. 225 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Per-Ola Andersson

Produktledning i Ortivus AB (publ)
Utbildning:
Civilingenjör Elektroteknik, CTH
Erfarenhet: Över 30 års erfarenhet från internationella teknikbolag. Mer än 15 års erfarenhet av internationell produktledning och affärsutveckling på ledande positioner inom IT och Telekomsektorn med fokus på hög lönsamhet i produktportföljen, tydligt kunderbjudandet i varje marknadssegment samt effektiv implementering och utveckling.
Aktieinnehav: 0. 225 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Mario Melki

Supportchef i Ortivus AB (publ)
Utbildning:
Tekniskt gymnasium inriktning IT och nätverk, Skövde.
Erfarenhet: 10 års erfarenhet av kundtjänst- samt supportverksamhet inom IT- och telekomsektorn.
Aktieinnehav: 0

Jobba hos oss

Ortivus verkar på den prehospitala marknaden för beslutsstöd och patientjournaler, där vårdutfall, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet är grundläggande behov.

Till vårt företag söker vi personer som har framåtanda, ett affärsmässigt förhållningssätt, förmåga att leverera och avsluta ett projekt eller en affär. Dessutom vill vi att du ser vikten av teamkänsla och ett varmt samarbete.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi publicerar alla våra tjänster via LinkedIn, och om inga tjänster finns för stunden är du varmt välkommen att skicka en spontanansökan till info@ortivus.com

30 ÅRS FÖRTROENDE

Ortivus har under 30 år byggt upp ett starkt förtroende hos en stor internationell kundkrets med hjälp av expertkunnande inom mobila lösningar, IT och medicinsk teknik i kombination med klinisk kompetens.

VÅRA MEDARBETARE

Ortivus medarbetare har hög utbildningsnivå, gedigen erfarenhet och ett stort fokus på kunderna och deras utmaningar. Genom att vara en arbetsplats där delaktighet, ägandeskap och medansvar uppmuntras, skapas förutsättningar för medarbetarna att växa.

5 NYCKELORD

Vårt arbete ska präglas av:

  • Engagemang– Ortivus verksamhet bidrar till att rädda liv och öka människors livskvalitet. Stoltheten över detta skapar ett engagemang, vilket i sin tur gör att medarbetarna trivs och har roligt på Ortivus.
  • Uppmuntran– Hos Ortivus råder en öppen, rak och ärlig kommunikation där alla uppmuntrar varandra. Individen lyfts fram och de enskilda arbetsinsatserna uppmärksammas.
  • Ansvar– Alla medarbetare tar ansvar för såväl sitt eget som arbetskamraternas arbete. Den som ser möjligheter eller svårigheter kommunicerar sina iakttagelser.
  • Delaktighet– Samarbete och kommunikation inom företaget är avgörande för ett effektivt och framgångsrikt företag. Stor vikt läggs vid att skapa laganda och vi-känsla.
  • Affärsmässighet – Ortivus lever av att göra affärer. Medarbetarna skapar förtroende och respekt hos företagets kunder.

Lediga jobb

919-04-09

Driven säljare/produktspecialist för den skandinaviska marknaden

Ortivus expanderar och söker nu ytterligare säljare till den skandinaviska marknaden. Ta chansen att bli en del av säljteamet hos nordens ledande leverantör av mobila lösningar till den moderna akutvården, Ortivus AB. Våra kunder [...]

Strategi

Rätt vård i rätt tid

Det finns en ökad efterfrågan på att införa beslutsstödsystem som dokumenterar kliniska och kvalitativa indikatorer inom vård och stöd. Varje investering måste leda till bättre medicinska resultat samt förbättrad effektivitet i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

För vårdgivare är det allt viktigare att ha tillgång till säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva system med god support. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort systemlösningar som är både verksamhetsstödjande och tillhandahåller avancerat beslutsstöd. Det finns därför stora vinster att hämta i en kontinuerlig uppgradering av installerade lösningar.

Ortivus har erfarenhet och kunskap av att driva olika affärsmodeller utifrån kundens förutsättningar och krav, från licensavtal till Managed Service där lösningarna tillhandahålls som ett komplett tjänsteerbjudande.

Forskning och utveckling

Ortivus ambition är att genom nära samarbete med kunder och via forskningssamarbeten vara ständigt innovativa och förstärka kunderbjudandet. Det är viktigt att bolagets lösningar kan anpassas till kundernas förutsättningar. Därför sker systemutvecklingen enligt en väl beprövad metodik, Scrum, som säkerställer att utvecklingsprojekten tar fram det som kunden verkligen vill ha, och att anpassningar och nya designval kan göras under projektens gång i samråd med kund. Detta arbetssätt bidrar också till korta ledtider i utvecklingen.

Lösningar inom hälso-och sjukvårdrelaterad verksamhet ska svara mot kliniska och vårdmässiga krav. Ortivus ambition är att leva upp till dessa krav och leverera lösningar till ett attraktivt pris

Kvalitet

Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv. Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet.

Certifieringar

Certifieringarna visar för Ortivus kunder, partners och leverantörer att organisationen prioriterar ständiga förbättringar i syfte att leverera rätt tjänster till rätt kvalitet.

Ortivus har idag följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Både den kliniska delen och journaldelen av MobiMed Smart är CE märkta enligt MDD (Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive, Annex II) och uppfyller därmed kraven för dokumentations- och arkivsystem.

Miljö

Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och framtida reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar. Ortivus produkter är sammansatta av standardiserade komponenter som köps in från underleverantörer.

Ortivus har viss egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har därför ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer i samarbete med underleverantören förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt.