Nu är MobiMed en del av Borgholmsmodellen!

Hälsocentralerna i Borgholms kommun blir en de första i landet med ny teknik för hjärtvården. Med Mobimed kan diagnos och beslutsstöd ges via specialister innan beslut tas om patienten ska transporteras och vårdas på sjukhuset samt om behandling ska sättas in på en gång.

Under vecka 24 har personalen på hälsocentralerna i Borgholm och Löttorp fått utbildning i MobiMed. Systemet kommer att bli ett viktigt steg för att kunna bedöma och behandla patienterna på Öland istället för att behöva transporteras med ambulans till länssjukhuset i Kalmar.

Hälsocentralerna börjar använda MobiMed under vecka 25 och i slutet på augusti så aktiveras realtidskommunikationen gentemot länssjukhuset i Kalmar och hjärtintensiven.

Detta är ytterligare en viktig pusselbit i Ortivus satsning gentemot Primär- och närsjukvården i Sverige.

2018-06-18T11:29:06+02:00 18-06-18|