Kronobergs integration prisas

Grattis till Richard Andersson och Region Kronoberg som vann the prehospitala priset 2018 för integrationen mellan MobiMed och Cambio Cosmic.
Juryns motivering till ”Prehospitala priset 2018”

Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ”EN PATIENT- EN JOURNAL” och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet.

Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbetet och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd.

2018-10-08T09:57:41+02:00 18-10-08|