Kronobergs ambulanssjukvård bäst i landet på e-hälsa

Ortivus vill gratulera ambulanssjukvården i Kronoberg som är ”bäst i landet på att använda digitaliseringens möjligheter”!

Kronobergs län är bäst i landet när det gäller e-hälsa i ambulanser enligt den nationella kartläggningen för 2016. Rankningslistan har gjorts av E-hälsomyndigheten, Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska institutet och bygger på enkätsvar från sjuksköterskor i ambulanssjukvården.

Belyser skillnaderna

Meningen med rankningslistan är att belysa skillnaderna inom e-hälsan i svensk ambulanssjukvård och ge underlag till ett förbättringsarbete.

I ambulanssjukvården i Kronoberg har man

  • tillgång till sammanhållen journalföring,
  • läkaren kan ordinera läkemedel direkt i ambulansjournalen,
  • information från medicinteknisk utrustning överförs automatiskt till ambulansjournalen och man har
  • tillgång till digitala system innan ankomst till patienten.

De svarande från Kronoberg anser sig även ha tillräcklig information om patientens hälsohistoria på hämtplatsen samt har tillgång till internet i ambulansen via vårdgivarens utrustning.

Kartläggningen visar att det finns en stor variation i e-hälsan inom ambulanssjukvården. Vissa landsting/regioner har kommit långt i utvecklingen av e-hälsa. Andra har utvecklat e-hälsostödet för ambulanssjukvården men systemen är inte kompatibla med andra vårdgivares – fax och scanner används fortfarande för att överföra patientinformation. Slutligen finns även exempel där e-hälsostödet för ambulanspersonalen primärt utgår från penna och papper.

2017-03-09T12:57:56+02:00 16-10-13|