Informationsteknologi testad i strokevård

Fullskaliga simuleringar av strokevård stödd av informationsteknologi (ICT) har nyligen genomförts i Skaraborg. Elva ambulansbesättningar medverkade. I försöket studerades även påverkan på arbetsprocesser, och samspel med patienten samt aktörer i vårdkedjan.

Projektet PrehospIT Stroke vill på ett helt nytt sätt visa nyttan med samverkande ICT-lösningar.

– Bättre ICT bidrar till snabbare processer och rätt vårdbeslut för patienten. Stroke är ett bra och viktigt exempel, där snabb och rätt behandling är lika viktig som vid en akut hjärtinfarkt, säger professor of practice Bengt Arne Sjöqvist, frn Chalmers.

Försöken gjordes på ambulansstationen vid Skaraborgs sjukhus i samarbete med Högskolorna i Skövde och Borås. Ortivus produkter ingår som del av de samverkande ICT-lösningarna.

Läs mer om PrehospIT-projektet.

2017-03-09T13:03:02+02:00 16-11-08|