Mikael 2017-02-09T17:57:07+01:00

”Här kan jag påverka mycket”

Mikael Lommerdal har en kandidatexamen i datasystemvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat på Ortivus sedan examen 2012. 

– Att jobba på Ortivus känns meningsfullt. Vår verksamhet är rolig och viktig, eftersom man får hjälpa människor. Jag är ju på sätt och vis med och förbättrar vården för patienter och förenklar arbetet för sjukvårdspersonalen.

– På företaget får man vara med och påverka mycket, främst utveckling, men även testa för kvalitet, vara support och ha kundkontakter. Att jobba på Ortivus innebär mycket eget ansvar. Man får komma med egna idéer, och har stort inflytande på hur produkten utvecklas.

– Jag trivs väldigt bra här. Det är trevliga medarbetare och lätt att jobba tillsammans. Även när vi inte tycker lika om saker så respekterar vi varandras åsikter.