Borgholmsmodellen prisas

Borgholmsmodellen prisas

Allmänläkaren och verksamhetschefen Åke Åkesson prisas för sitt arbete med Borgholmsmodellen som bygger på ett utvecklat samarbete mellan primärvård och den kommunala äldreomsorgen. Modellen lyfts fram som en framtidslösning för primärvården i Anna Nergårdhs delbetänkande i utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård” som presenterades i början av sommaren. Priset delas ut onsdagen den 15 augusti i samband med konferensen ”Nationella samtalet om den Mobila Vården”. Vårdcentralen i Borgholm använder MobiMed som en del i sin mobila verksamhet för att kunna utföra undersökningar i patientens hem för att kunna göra bättre medicinska bedömningar samt slippa onödiga akutbesök och patienttransporter.

För mer information se artikel i Dagens Medicin: www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/08/15/vi-ar-svaret-pa-annan-nergardhs-utredning/

2018-08-15T16:38:18+02:00 18-08-15|