Avtal tecknat med Region Jämtland Härjedalen avseende MobiMed Journal

Som meddelades i samband med tilldelningsbeslutet har Region Jämtland Härjedalen valt Ortivus lösning MobiMed i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Idag har kontrakt tecknats mellan parterna.

Kontraktet som omfattar mjukvara för regionens 23 ambulanser löper i fem år med en möjlighet till årsvisa förlängningar. Upphandlingens totala värde uppgår till 5,6 MSEK räknat på 5 år. Leveransen innefattar även integration med journalsystemet Cosmic från Cambio som används på Östersund sjukhus samt SITHS-kortinloggning och koppling mot befolknings-registret. Leverans beräknas ske under kvartal 3 2018.

Danderyd, 27 mars 2018
Ortivus AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36

2018-03-28T09:35:55+02:00 18-03-28|