About superadmin

This author has not yet filled in any details.
So far superadmin has created 346 blog entries.

Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

2019-02-25T22:01:39+02:00 19-02-25|

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar. Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier. Rätten att delta [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019

2019-02-18T11:21:47+02:00 19-02-18|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman. Godkännande av styrelsens beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt [...]

Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården

2019-02-13T15:11:38+02:00 19-02-13|

MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en obruten vårdkedja. MobiMed kommer att användas för tagning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för konsultation och bedömningar. Vidare [...]

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)

2019-02-13T08:31:40+02:00 19-02-13|

Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (17,2) MSEK. EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) [...]

Ortivus och Carmenta i nytt samarbete

2019-02-11T17:51:39+02:00 19-02-11|

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt den spanska samt nordiska marknaden och innebär att parterna kan leverera en helhetslösning till den prehospitala marknaden i form av karta, navigation, monitorering samt journalföring. Carmenta tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation och ärendehantering och Ortivus tillhandahåller genom sina produkter [...]

Ortivus AB accelererar tillväxten genom avtal med Spark Group

2019-01-30T11:51:38+02:00 19-01-30|

Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående samarbetet mellan de två bolagen fördjupas och intensifieras under första halvåret 2019, då Sparks konsulter förstärker Ortivus egen organisation inom områden som försäljning, produktledning, och operativ verksamhet. Spark Group har under hösten genomfört en genomlysning av Ortivus verksamhet och produkter samt [...]

KALLELSE   till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 18 februari 2019

2019-01-23T18:01:39+02:00 19-01-23|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 1000. Den extra bolagsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av [...]

Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor

2019-01-23T17:41:46+02:00 19-01-23|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör [...]

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018

2018-11-22T08:31:41+02:00 18-11-22|

Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien  JULI – SEPTEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (11,8) MSEK. EBITDA uppgick till 0,5 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK, inkl. 1,0 MSEK i engångskostnad. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

2018-11-21T13:31:40+02:00 18-11-21|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: - Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Peter Seligson, utsedd av [...]