About superadmin

This author has not yet filled in any details.
So far superadmin has created 351 blog entries.

Ortivus årsredovisning 2018 tillgänglig

2019-03-20T17:31:41+02:00 19-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com För ytterligare information, var vänlig [...]

Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen

2019-03-18T11:41:40+02:00 19-03-18|

Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som beslutades av Ortivus styrelse och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, avslutades den 12 mars 2019. Totalt har 2 509 285 st B aktier, motsvarande cirka 44,3 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 250 [...]

Ortivus AB förstärker företagsledningen

2019-03-04T13:01:39+02:00 19-03-04|

Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in som ny tillförordnad försäljningschef, respektive tillförordnad produktledare för bolaget. Reidar Gårdebeck har utsetts till ny tillförordnad försäljningschef, och Per-Ola Andersson till tillförordnad produktledningsansvarig. Båda kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp tillsammans med befintlig ledningsgrupp. Som tidigare meddelats har Ortivus styrelse tecknat [...]

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering

2019-02-27T08:51:39+02:00 19-02-27|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ST Electronics är en global teknik-, försvars- och ingenjörskoncern med specialisering inom rymd-, elektronik-, marksystem och marina sektorer. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått [...]

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore

2019-02-26T08:31:39+02:00 19-02-26|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått mandat från berörda myndigheter att gå vidare i inköpsprocessen. Det går i dagsläget inte att specificera ordervärdet men förhandlingarna rör [...]

Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

2019-02-25T22:01:39+02:00 19-02-25|

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar. Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier. Rätten att delta [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019

2019-02-18T11:21:47+02:00 19-02-18|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman. Godkännande av styrelsens beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt [...]

Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården

2019-02-13T15:11:38+02:00 19-02-13|

MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en obruten vårdkedja. MobiMed kommer att användas för tagning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för konsultation och bedömningar. Vidare [...]

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)

2019-02-13T08:31:40+02:00 19-02-13|

Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (17,2) MSEK. EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) [...]

Ortivus och Carmenta i nytt samarbete

2019-02-11T17:51:39+02:00 19-02-11|

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt den spanska samt nordiska marknaden och innebär att parterna kan leverera en helhetslösning till den prehospitala marknaden i form av karta, navigation, monitorering samt journalföring. Carmenta tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation och ärendehantering och Ortivus tillhandahåller genom sina produkter [...]