About superadmin

This author has not yet filled in any details.
So far superadmin has created 334 blog entries.

Ortivus AB:s styrelse entledigar vd Staffan Eriksson

2018-08-27T09:31:38+00:00 18-08-27|

Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Lars Höst till tillförordnad verkställande direktör för Ortivus AB. Staffan Eriksson har på ett på många sätt förtjänstfullt sätt lett Ortivus under knappt två års tid. Styrelsen ser emellertid att Ortivus under de [...]

Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – juni 2018

2018-08-27T08:31:38+00:00 18-08-27|

MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm APRIL – JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK. EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK. Nedsättning av [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2018

2018-05-03T19:21:37+00:00 18-05-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus

2018-05-03T14:51:37+00:00 18-05-03|

Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Ortivus har förvärvat köpoptioner på B-aktier utställda av Ponderus Invest AB. "Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva köpoptioner har valt att teckna sådana. Detta engagemang är mycket positivt för bolaget och dess framtida [...]

Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB

2018-04-30T08:31:38+00:00 18-04-30|

Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen JANUARI – MARS 2018 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 12,3 (16,0) MSEK. EBITDA uppgick till -1,1 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse

2018-04-20T18:31:37+00:00 18-04-20|

Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Valberedningen föreslår att Nils Bernhard utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande (PDF)

Ortivus has been approved supplier …

2018-03-29T15:50:29+00:00 18-03-29|

Ortivus has been approved supplier for the West Midlands Ambulance Service Framework Agreement for the Supply of Ambulance Electronic Patient Record System Yesterday West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust informed that they have ap-proved of Ortivus’ tender submission regarding a framework agreement for the supply of ambulance electronic patient record system and has awarded us [...]

Ortivus UK receives an order…

2018-03-29T15:47:47+00:00 18-03-29|

Ortivus UK receives an order to deliver seamless integration of patient data from the Ambulance Service to Hospital, General Practitioner Systems and other Health Portals based on the FHIR standard protocol Ortivus UK Ltd., a wholly owned subsidiary of Ortivus AB, has today reached an agreement with South Western Ambulance Service & NHS Gloucestershire Clinical Commissioning [...]

Ortivus receives order to deliver seamless integration of patient data from Ambulance Service to Hospital and Health Portals based on FHIR protocol

2018-03-29T11:21:38+00:00 18-03-29|

Ortivus UK Ltd., a wholly owned subsidiary of Ortivus AB, has today reached an agreement with South Western Ambulance Service & NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group to proceed with the development of integration work based on the FHIR protocol. The intent is to provide direct integration from the MobiMed electronic patient record in use in the [...]

Ortivus has been approved supplier for the West Midlands Ambulance Service Framework Agreement for the Supply of Ambulance ePCR

2018-03-29T11:11:39+00:00 18-03-29|

Yesterday West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust informed that they have approved of Ortivus’ tender submission regarding a framework agreement for the supply of ambulance electronic patient record system and has awarded us a framework contract. The framework contract itself does not guarantee any sales but opens up a swifter and direct procurement route for [...]